Tàu Trung Quốc điều chỉnh quỹ đạo thành công

Sau khi bay 230 giờ và cách Trái Đất 3 triệu km, tàu Thiên Vấn 1 điều chỉnh quỹ đạo lần đầu tiên trong hành trình tới sao Hỏa.

Khoa học Thứ ba, 4/8/2020, 12:45 (GMT+7)