Thanh gai giúp cảnh sát làm thủng lốp xe bỏ trốn

Thanh gai MobileSpike chìa ra từ xe cảnh sát khiến lốp xe của kẻ bỏ trốn bị thủng và xì hơi trong 30-60 giây. 

Khoa học Thứ năm, 23/5/2019, 20:00 (GMT+7)