Thế giới có thể sử dụng 100% năng lượng sạch trước năm 2050

Nhờ sự phát triển của công nghệ, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của toàn thế giới trước năm 2050.

Khoa học Thứ sáu, 10/11/2017, 10:20 (GMT+7)