Thiết bị nghìn USD giúp ghi hình các sinh vật nhỏ như kiến

Loại ống kính mà BBC sử dụng làm thay đổi cách chúng ta cảm nhận khoảng cách, giúp cảnh quay giống như được nhìn từ mắt của loài kiến.

Khoa học Thứ bảy, 30/12/2017, 15:00 (GMT+7)