Tổ chức bảo tồn mua cả hòn đảo để cứu một loài chim

Chim chích Seychelles trên bờ tuyệt chủng "hồi sinh" mạnh mẽ trên đảo Cousin nhờ nỗ lực bảo tồn của tổ chức BirdLife International.

Khoa học Thứ sáu, 17/1/2020, 14:00 (GMT+7)