Toan vồ chó, sư tử đâm sầm vào tường kính

Con sư tử lớn lao tới định vồ chú chó nghiệp vụ đang ngồi sau lớp tường kính và lĩnh trọn cú đập đầu đau điếng vì tham mồi.

Khoa học Thứ ba, 19/9/2017, 09:26 (GMT+7)