Trái Đất sẽ thay đổi thế nào sau 250 triệu năm nữa?

Các mảng kiến tạo đâm vào nhau dẫn tới tất cả 7 lục địa sẽ sáp nhập thành một siêu lục địa duy nhất sau 250 triệu năm.

Khoa học Thứ tư, 29/5/2019, 20:00 (GMT+7)