Trang trại điện mặt trời có thể nhìn thấy từ không gian

Trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã xây dựng một nhà máy điện mặt trời khổng lồ trên đỉnh dãy Đại Biệt Sơn.

Khoa học Chủ nhật, 17/11/2019, 15:50 (GMT+7)