Trâu rừng hiệp sức rượt bầy linh cẩu toan xé xác nghé con

Một đàn trâu rừng 50 con cùng đoàn kết quây tròn quanh nghé con đang ốm yếu để ngăn cản bầy linh cẩu lại gần trong khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Kenya.

Khoa học Chủ nhật, 14/5/2017, 03:00 (GMT+7)