Vương trượng vàng 2.500 năm trong mộ nhà Chu ở Trung Quốc

Lần đầu tiên các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy vương trượng bằng vàng ròng trong ngôi mộ của chư hầu nhà Chu ở tỉnh Thiểm Tây.

Theo SCMP

Khoa học Thứ sáu, 11/1/2019, 16:04 (GMT+7)