Khoai tây giúp ảnh màu ra đời như thế nào?

Hai nhà làm phim người Pháp tạo ra những bức ảnh màu thương mại đầu tiên trên thế giới vào thế kỷ 20 nhờ dùng bột khoai tây.

Khoa học Thứ sáu, 24/7/2020, 21:00 (GMT+7)