VnExpress
Background Video

Oanh tạc cơ tàng hình Nga có thể diệt mục tiêu từ 4.800 km

Oanh tạc cơ chiến lược PAK DA có thể được tích hợp tên lửa có tầm bắn hơn 4.800 km, giúp nó không cần rời không phận Nga.
Thế giới  14:25 - 21/4/2017
 
 
 Tags

PAK DA

oanh tạc cơ

Nga

tấn công

không phận

 
vnexpress