Dòng tiền khối ngoại trở lại chứng khoán

Việc quay trở lại của khối ngoại đã tác động đáng kể tới giá của các cổ phiếu được khối này lựa chọn, đồng thời giúp các nhà đầu tư nội ổn định tâm lý hơn.

Kinh doanh Thứ tư, 18/9/2013, 16:50 (GMT+7)