Hoạt động ngân hàng sau hợp nhất

Sau khi hợp nhất, hoạt động tại ba ngân hàng Sài Gòn, Đệ Nhất và Tín Nghĩa vẫn diễn ra bình thường.

Kinh doanh Thứ tư, 7/12/2011, 06:15 (GMT+7)