Nhân viên ngành điện cắt cáp tại tủ viễn thông

Hai nhân viên dùng kìm lớn để cắt cáp internet tại một tủ chứa gắn trên cột điện.

Kinh doanh Thứ năm, 14/11/2013, 17:36 (GMT+7)