Nhân viên quán lẩu múa 'Trống cơm' hút khách

Múa giân dân theo điệu "Trống cơm" là cách thu hút khách của một quán lẩu ở TP HCM.

Kinh doanh Thứ ba, 16/4/2013, 05:10 (GMT+7)