Obama for America TV Ad: "Firms"

Video quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Obama, cho rằng ông Mitt Romney không phải là một giải pháp, mà lại là vấn đề cho tình hình Mỹ hiện nay.

Kinh doanh Thứ hai, 16/7/2012, 02:10 (GMT+7)