Quảng cáo Tết 2013 của Coca Cola

Quảng cáo thú vị nhân dịp Tết 2013 của Coca Cola tại Việt Nam.

Kinh doanh Thứ ba, 8/1/2013, 11:50 (GMT+7)