Thanh niên Trung Quốc tìm kiếm việc làm 'trong mơ'

Sự phát triển của kinh tế và xã hội đang tạo ra một cuộc cách mạng lớn về suy nghĩ của thanh niên Trung Quốc về lao động và việc làm.

Kinh doanh Thứ ba, 13/3/2012, 06:43 (GMT+7)