Thống đốc ngân hàng trả lời việc sát nhập NH

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời việc hợp nhất các ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn.

Kinh doanh Thứ ba, 6/12/2011, 11:21 (GMT+7)