Thông thật ở Mỹ tăng giá

Giá thông thật Giáng Sinh đang tăng ở Mỹ nhờ xu hướng không xài thông nhựa để bảo vệ môi trường và nguồn cung thấp.

Kinh doanh Thứ bảy, 22/12/2018, 05:00 (GMT+7)