VnExpress
Background Video

Xem danh sách 'phớt lờ' lời mời kết bạn trên Facebook

Với một số thao tác, người dùng có thể biết được những ai chưa đồng ý, cũng không từ chối lời mời kết bạn của mình trên Facebook.
Số hóa  07:00 - 24/1/2016
 
 
 Tags

lời mời kết bạn

kết bạn Facebook

thủ thuật Facebook

 
vnexpress