Nến được sản xuất như thế nào?

Hà NộiSáp được nấu chảy cùng hạt axit stearic, sau đó đổ vào khuôn silicon để tạo hình... nến hoàn thiện sau hơn 3 giờ sản xuất.

Nguyễn Văn Bắc - Trần Huy

Làm thế nào Thứ bảy, 30/11/2019, 00:00 (GMT+7)