Loại nấm biến côn trùng thành xác sống

Nấm ký sinh Massospora và Cordyceps thường nhắm vào ve sầu, sâu bướm, kiến, biến chúng thành vật chứa để phát tán bào tử.

Khoa học Thứ hai, 24/1/2022, 20:04 (GMT+7)