Loài vật đớp mồi nhanh nhất thế giới

Cá ếch lông chỉ mất 6 mili giây để nuốt trọn con mồi, khiến chúng sở hữu cú đớp nhanh nhất trong nhất trong mọi động vật có xương sống.

Khoa học Thứ năm, 23/6/2022, 20:00 (GMT+7)