Lý do virus chết khi ở ngoài vật chủ

Virus đều là những sinh vật sống ký sinh bắt buộc, không có khả năng tự nhân lên và bất hoạt khi ở ngoài vật chủ.

Khoa học Thứ sáu, 14/2/2020, 14:45 (GMT+7)