Mạng lưới 'nhà hang' dưới lòng đất 4.000 năm trước

Trung Quốc'Nhà hang' sâu 7 m dưới lòng nhưng nhờ thiết kế hệ thống đường đi và nước ngầm tinh vi nên không bao giờ bị ngập.

Khoa học Thứ hai, 26/10/2020, 15:22 (GMT+7)