Module cuối cùng của trạm vũ trụ Trung Quốc đến bãi phóng

Mộng Thiên, module phòng thí nghiệm của trạm vũ trụ Thiên Cung, được vận chuyển tới bãi phóng Văn Xương để bắt đầu lắp ráp và thử nghiệm.

Khoa học Thứ tư, 10/8/2022, 13:30 (GMT+7)