Người hôi của sau thảm họa kép Indonesia: 'Chúng tôi cần phải ăn'

Những người sống sót sau động đất, sóng thần ở Indonesia đổ đến các cửa hàng hôi của vì không thể đợi hàng cứu trợ từ chính phủ. 

Anh Ngọc

Thế giới Thứ ba, 2/10/2018, 11:30 (GMT+7)