VnExpress
Background Video

Con người sẽ liên lạc với người ngoài hành tinh năm 2018

Tổ chức METI sẽ thử gửi thông điệp để liên lạc với người ngoài hành tinh năm 2018 dù điều này có thể gây nguy hiểm cho Trái Đất.
Khoa học  09:06 - 18/9
 
 
 Tags

người ngoài hành tinh

liên lạc

nền văn minh ngoài hành tinh

thông điệp

Tags: người ngoài hành tinh

 
vnexpress