Người Pháp tranh cãi về hộ chiếu vaccine

Nhiều người Pháp cho rằng hộ chiếu vaccine mới có hiệu lực từ 24/1 là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ dân chúng, số khác nói biện pháp này không cần thiết.

Thế giới Thứ ba, 25/1/2022, 14:38 (GMT+7)