Nhà hàng tính tiền bằng Bitcoin sẽ thế nào?

Một nhóm hài Mexico diễn tả tình huống khách không thể gọi món trong một nhà hàng tính tiền bằng Bitcoin, bởi giá món ăn thay đổi rất nhanh.

Du lịch Chủ nhật, 28/2/2021, 20:03 (GMT+7)