Nhà máy nhiệt điện mặt trời lớn nhất Trung Quốc

Sử dụng 12.000 tấm kính định nhật, nhà máy nhiệt điện mặt trời trên sa mạc ở tỉnh Cam Túc có thể sản xuất 390 triệu kW điện mỗi năm.

Khoa học Thứ tư, 4/8/2021, 19:00 (GMT+7)