VnExpress
Background Video

Locked out of Heaven (live in Bangkok) - Bruno Mars

Nam danh ca người Hawaii trình diễn ở thủ đô của Thái Lan cuối tuần trước.
Nhạc  14:13 - 24/3/2014
 
 
 Tags

Locked Out of Heaven

Bangkok

 
vnexpress