VnExpress
Background Video

MV "Dẫu chỉ là mơ" của Thủy Tiên

Thủy Tiên hóa hồ ly tinh trong MV 'Dẫu chỉ là mơ".
Nhạc  11:36 - 10/3/2014
 
 
 Tags

Thủy Tiên

Dẫu chỉ là mơ

 
vnexpress