VnExpress
Background Video

MV "Em phải làm sao" của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm biến thành hồn ma quanh quẩn bên Lương Thế Thành trong MV "Em phải làm sao".
Nhạc  09:19 - 22/10/2013
 
 
 Tags

Em phải làm sao

Mỹ Tâm

Lương Thế Thành

 
vnexpress