VnExpress
Background Video

MV 'Trắng đen' của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm thể hiện phong cách mạnh mẽ trong MV mới.
Nhạc  08:13 - 8/11/2012
 
 
 Tags

ca sĩ

Mỹ Tâm

Trắng đen

 
vnexpress