VnExpress
Background Video

Quảng Bình quê ta ơi - NSND Thu Hiền

Bài hát Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu thích nhất.
Nhạc  08:26 - 12/10/2013
 
 
 Tags

Quảng Bình quê ta ơi

Cảm xúc âm nhạc

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 
vnexpress