VnExpress
Background Video

Những hành động ấm áp trên đường phố

Nhặt hàng hóa rơi giúp tài xế, dắt người già qua đường, quét mảnh kính vỡ... là những hành động đẹp khi tham gia giao thông của nhiều người.
Thời sự  20:26 - 11/1

Đức Huy  |  

 
 
 Tags

Hành động đẹp

Nhặt hàng hóa rơi

Dắt người già qua đường

Tags: Nhặt hàng hóa rơi

 
vnexpress