Những lần đầu tiên của nhiệm vụ Thần Châu 14

Trung QuốcPhi hành đoàn tàu Thần Châu 14 phóng lên không gian ngày 5/6 và trở về hôm 4/12, chứng kiến và thực hiện nhiều hoạt động quan trọng.

Khoa học Thứ ba, 6/12/2022, 15:25 (GMT+7)