Những nơi có thể tồn tại sự sống trong hệ Mặt Trời

Các mặt trăng Europa, Enceladus và Titan là những thế giới đại dương lỏng có thể hỗ trợ sự sống hình thành và phát triển.

Khoa học Thứ bảy, 30/11/2019, 16:30 (GMT+7)