Xe trộn bê tông độ thành quả cầu gương khổng lồ ở Pháp

3.500 chiếc gương nhỏ gắn vào phần bồn trộn bê tông tạo thành quả cầu disco siêu lớn.

Xe Thứ bảy, 17/12/2016, 11:46 (GMT+7)