Trump có thể lĩnh đòn vì công kích thẩm phán chặn sắc lệnh - Video Embed