Samsung tăng lượng Galaxy S8, S8 Plus bán ra đợt đầu - Video Embed