Máy bay chở khách mất liên lạc, Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân - Video Embed