Người dân Bắc Ninh 'đêm không ngủ được' vì tàu hút cát trên sông - Video Embed