Hai container chứa tiền chất ma tuý cực độc bị bỏ tại cảng Hải Phòng - Video embed - VnExpress