Biển lửa bao trùm tòa nhà 5 tầng, hàng trăm công nhân tháo chạy - Video Embed