Anh giảm số thương vong trong vụ khủng bố London - Video Embed