iPhone 7 màu đỏ phản ánh thị trường smartphone tẻ nhạt - Video embed - VnExpress Số Hóa